VÝSOSTNÉ ZNAKY VOJENSKÝCH LETADELVelká Británie

Britská vlajka (Union Jack) na trupu a někdy i na křídlech v období roku 1914-1915.
Kokarda na křídlech a trupu, zavedená v roce 1915 u letounů RFC a od roku 1916 i u námořních strojů.
Na tmavém podkladě bývala modrá barva lemována bíle.
Námořní letouny v letech 1914 a 1915. V roce 1916 přibyl ještě modrý středový kruh.
Kokarda nočních letounů na horních plochách křídel, zavedená v srpnu 1918. Do té doby se obvykle začerňovalo nebo jinak zakrylo bílé mezikruží na standardních kokardách.
Pruhy na svislých ocasních plochách. U těžkých nočních letounů měly tvar malého čtverce lemovaného bíle.


Rusko

Svatoondřejský kříž na letounech námořnictva na počátku války (na směrovém kormidle).
Standardní kokarda. Někdy byl na vnějším kruhu a mezi modrou a červenou barvou úzký bílý lem.
Letouny eskadry vzdušných korábů měly na trupu vlajku.
Standardní výsostné znaky na svislé ocasní ploše nebyly. Objevovaly se tyto pruhy, někdy řazené i vodorovně, jindy byla použita klasická kruhová kokarda.
Letouny eskadry vzdušných korábů nesly na trupu a někdy i na svislých ocasních plochách trojúhelníkové vlajky.


USA

Znak armádních letadel v období 1916 a 1917, především v době války z Mexikem. Hvězda byla někdy červená. Kruh okolo hvězdy modrý.
Znak námořních letadel 1914 až 1917.
Znak na křídlech a trupu v letech 1917 a 1918 před vytvořením letectva expedičního sboru ve Francii.
Kokarda z období 1918 a 1919. Pak ustoupila opět hvězdě.
Pořadí barev některých letounů expedičního letectva. Jiné měly pořadí jako u francouzkých znaků, koncem roku 1918 zase obrácené - červená, bílá, modrá (zpředu).


Belgie

Belgické letectvo převzalo francouzkou a britskou praxi podle toho, odkud byly dodávány jeho letouny.


Francie

Francouzké kokardy jsou udělány podle stylu jako u anglických.


Itálie

V roce 1916 zavedlo italské letectvo kruhové kokardy podle francouzského vzoru, avšak s italskými barvami.


Německo

Nejstarší německý znak z období 1914 až 1916.
Kříž z období 1916 a 1917. Štíhlost ramen kříže se u jednotlivých typů značně lišila. Na světlém podkladě byl kříž bez lemování.
Silný kříž z počátku roku 1918. Vodorovné břevno bylo zprvu znatelně kratší než svislé, v poměru 4:5.
Štíhlý kříž zavedený v květnu 1918.


Rakousko-Uhersko

Na spodních plochách křídel, na svislých ocasních plochách a někdy na trupu. Používal se i bez lemování.
Pouze u námořních letounů. Korunka na znaku a lemování zlaté.


Bulharsko

Tento balkánský spojenec Německa dostával letouny od svého ochránce. Aby se stroje nějak odlišily, byla odtoková hrana křídla lemována na horních křídlech zeleně po celé délce.


Turecko

Také letectvo Turecka používalo převážně německé typy. Výsostné znaky tvořily zprvu červené čtverce, někdy s měsíčním srpkem a pěticípou hvězdou bílé barvy.
Protože docházelo k záměně s britskými znaky, byl čtverec změněn na černý v provedení znázorněném na vzoru.